Ne

Oddlužení fyzické osoby a povinnosti spojené s žádostí

oddluzeni04.jpg
foto: Shutterstock

Že si o oddlužení fyzické osoby může požádat téměř každý, to je neoddiskutovatelný fakt. Také je však třeba připomenout, jaké jsou konkrétní podmínky spojené s žádostí. Připomeňme si je.

Žádost by primárně měla obsahovat veškeré identifikační údaje toho, kdo ji podává. A to hlavně z důvodu toho, aby mohlo být vše objektivně posouzeno. Když už o podání mluvíme, nezapomínáme také na to, že by měla být podána na místně příslušný soud. Tedy na ten konkrétní, který spravuje oblast, kde má žadatel o osobní bankrot své trvalé bydliště.

Žadost o oddlužení fyzické osoby vyžaduje i popis dluhů

Nedílnou součástí žádosti jsou také informace o konkrétním dluhu, který se rozhodneme řešit. Měla by zde výt nejenom vypsána celková výše, ale také informace o jednotlivých věřitelích, stejně jako to, kolik konkrétně jim dlužíme. Aby bylo oddlužení fyzické osoby skutečně schváleno, je dobré přidat také informace o tom, jak vlastně dluhy vznikly – tedy jaký je jejich hlavní původ. To je důležité především z důvodu, že žádost nemusí být schválena těm, u kterých dluhy vznikly účelovým jednáním, s úmyslem je neplatit. Tímto popisem dokážete jasně identifikovat, proč dlužíte.

V žádosti o oddlužení nezapomeňte také na příjmy

Ano, i ty jsou důležité a tak je třeba věnovat jejich popisu náležitou pozornost. Nejenom, že musí být uvedeny a doloženy ty historické a současné. Na co také nezapomínejte, to je nutnost uvést odhad příjmů budoucích. A to takových, které budete mít v následujících pěti letech, po které oddlužení bude trvat. Ne vždy jsou ale příjmy jediným rozhodujícím kritériem. Na co byste také neměli zapomínat, to je i soupis vašeho osobního majetku, včetně jeho hodnot. Závazky totiž nemusí být řešeny jenom na základě splátkového kalendáře, ale i prostřednictvím financí, které získáte právě prodejem svých věcí.

Sdílej článek
na Facebooku

TIP: Půjčka před výplatou

10:49 Dagmar napsala vzkaz pro Alexandra Pospíšila
19:28 Ilona napsala vzkaz pro Jaromíra Jágra
20:34 Jiřina napsala vzkaz pro Miroslava Kadeřávka
19:22 Stanislava napsala vzkaz pro Alexandra Schwarzenbergera
9:23 Jana napsala vzkaz pro Petra Čápa
Internetové stránky používají soubory cookie a použitím stránek souhlasíte s pravidly používání cookie.